COPD beweegprogramma (KNGF)

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor luchtwegaandoeningen, chronische bronchitis en longemfyseem. Bij deze aandoening werken de longen en luchtwegen niet meer optimaal, omdat de elasticiteit verloren is gegaan. Helaas zijn de longen niet meer te herstellen en blijft COPD uw hele leven. Met COPD heeft u mogelijk meer last van benauwdheid, hoesten, kortademigheid, benauwdheid en gewichtsverandering. Vaak vanwege de klachten worden mensen met COPD geleidelijk minder actief. Dit heeft tot gevolg dat normale dagelijkse activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen of uzelf aan en uitkleden moeilijker wordt. Een goede conditie is zeer belangrijk als u COPD heeft. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden om zo de benauwdheid te verminderen. Het omgekeerde is echter waar. Bewegen geeft meer lucht!

Waarom het beweegprogramma COPD;

Het beweegprogramma wordt begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Wanneer u start met het beweegprogramma COPD, vindt er allereerst een intakegesprek plaats. Tijdens het gesprek bespreken we samen met u wat u wilt bereiken met het beweegprogramma COPD. We kijken naar de persoonlijke beperkingen in het dagelijkse leven. Na het gesprek worden er een aantal testen afgenomen om het beweegprogramma op maat af te stellen. Het bewegen vindt plaats in een klein groepsverband. De deelnemers in de groep zijn allemaal bekend met COPD en volgt een individueel beweegprogramma op maat. Daarnaast kunt u met de andere deelnemers ervaringen uitwisselen, elkaar ondersteunen en elkaar motiveren.