Clubadvies

Clubadvies is een initiatief van SMC Rijnland Fysiotherapeuten en heeft betrekking op sportmedische samenwerking met sportclubs, sportverenigingen en sportcentra. Clubadvies heeft als doel de gezondheid en sportmedische begeleiding van sporters binnen aangesloten sportclubs, sportverenigingen en sportcentra te optimaliseren en richt zich op educatie, preventie, blessurebegeleiding en -behandeling.

Clubadvies streeft naar een adequaat en voorspoedig herstel van sporters bij een blessure, door middel van korte lijnen met specialisten op medisch gebied. Hierdoor staat clubadvies garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij blessureleed.

Samenwerkingsverband

Hoe verbeter je de kwaliteit van medische begeleiding van topsporters? Door ze te omringen met de beste sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs en andere medische experts. Eind 2007 is het project Gezond aan de Top gestart met als doel de medische begeleiding van topsporters op een hoger plan te brengen.

Coördinator van SMC Rijnland, Jaco de Wolf, is verheugd met de toetreding. “Steeds meer (top)sporters weten de weg naar ons centrum te vinden. Met goede resultaten voor hen binnen de sport als gevolg. We zien het Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) hiervoor als een erkenning. Het past ook binnen de strategie van het SMC Rijnland voor de toekomst. Door samenwerking kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding voor atleten voor nu en straks.”

Het Ministerie van VWS heeft hier in samenwerking met net NOC*NSF een subsidie aan verbonden waarmee deze professionaliseringsslag deels financieel wordt ondersteund.

Belangrijke pijlers:

  1. Gekwalificeerd medisch personeel,
  2. Kennisdeling op medisch vlak,
  3. Marktconforme tarieven,
  4. Goede begeleiding voor alle Categorie 1 Topsport programma’s.

Wat is een TMS en wat heeft een bond eraan?

Kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding is een gezamenlijk doel van NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sportgeneeskunde en de Federatie Sportmedische Instellingen.

Jaco de Wolf: “Wij garanderen dat er snelle, goede en adequate zorgafspraken liggen. De topsport stelt specifieke eisen aan de medische begeleiding en daardoor aan de inrichting van medische begeleidingsteams en de organisaties daaromheen. Sportmedische instellingen met een TMS-certificaat staan voor een kwalitatief hoogwaardig begeleidingsteam en gegarandeerde kwaliteit van de geleverde specialistische zorg.”

Bonden en sportclubs hebben de afgelopen 2 jaren al kennisgemaakt met de aangescherpte voorwaarden voor financiering van topsport medische begeleiding zoals het werken met een SCAS gecertificeerde sportmedische instelling die een aanvraag heeft gedaan om Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) te worden. Een TMS is dus een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Daarnaast heeft een TMS met andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van snelle, goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Kortom, een TMS levert een bond of sportclub complete zorg van de beste specialisten!

Sinds 2011 mag SMC Rijnland zich een erkend TMS noemen welke de beste zorg waarborgt voor spelers en atleten.