Tarieven

Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, mits SMC Rijnland een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. In alle andere gevallen ontvangt u een nota en gelden de onderstaande tarieven:

Nummer
Prestatiebeschrijving
Prijs
1 Zitting fysiotherapie € 34,00
2 Zitting manuele therapie € 55,00
3 Zitting echografie € 34,00
4 Zitting oedeemtherapie € 55,00
5 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
6 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 34,00
7 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 28,00
8 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 22,00
9 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 19,00
10 Groepszitting van meer dan tien personen nvt
11 Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
12 Inrichtingstoeslag € 7,75
13 Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 7,75
14 Niet nagekomen afspraak € 34,00
15 Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag
16 Eenvoudige, korte rapporten € 30,00
17 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00
18 Telefonische zitting € 10,00
19 Screening, intake en onderzoek € 51,00

Vergoedingen zorgverzekeraars

Fysiotherapie – en manuele therapie wordt meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voor chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen alleen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21-ste behandeling wordt aanspraak gemaakt op uw basisverzekering.

Het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt is onder andere afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. In alle andere gevallen ontvangt u een nota op basis van de vastgestelde tarieven van SMC Rijnland Fysiotherapeuten. De huidige tarieven van SMC Rijnland staan op de website vermeld en kunnen nagelezen worden in de praktijkmap in de wachtkamer.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of kijk op de website De Fysiotherapeut.

Let op Indien u eerder behandeld bent voor fysiotherapie of gebruik heeft gemaakt van andere therapievormen dan is het mogelijk dat uw aanvullende verzekering niet toereikend is. Als u verder nog vragen heeft over de vergoeding van uw therapie, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten van een Shockwave  behandeling?

De zorgverzekeraars vergoeden de behandeling nog niet, ondanks goede resultaten. De Vereniging Impuls-NVMST zet zich in om verzekeraars te overtuigen van de wenselijkheid van vergoeding voor deze wetenschappelijk bewezen en effectieve behandeling.

Omdat de apparatuur voor shockwave therapie erg kostbaar is en uw therapeut forse investeringen in tijd en geld heeft gedaan is hij genoodzaakt u dit tarief in rekening te brengen. Wij brengen daarom aan u een aparte vergoeding van 30 euro voor shockwave therapie in rekening. Naast deze kosten wordt er voor de zitting fysiotherapie ook een behandeling gefactureerd. Deze wordt, indien u aanvullend verzekerd bent, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wij adviseren u altijd vooraf met uw therapeut te overleggen hoeveel behandelingen hij of zij denkt nodig te hebben. Uit onderzoek blijkt dat het optimale behandelresultaat bereikt wordt bij 3 tot 5 behandelingen.

Ook indien u voor uw klacht reeds door een fysiotherapeut wordt behandeld, maar fysiotherapie alleen niet voldoende effect geeft, kan uw therapeut u adviseren shockwave therapie in te zetten. Ook dan wordt shockwave therapie, naast de reguliere fysiotherapie, apart in rekening gebracht.

De shockwave wordt bijna altijd gecombineerd met een fysiotherapeutische behandeling om een optimaal resultaat te behalen.

Wat zijn de kosten van een echografisch onderzoek door uw fysiotherapeut

Helaas zijn er nog geen speciale afspraken gemaakt met verzekeraars over het vergoeden van een echo die gemaakt wordt door een fysiotherapeut. De Vereniging Impuls-NVMST zet zich in om verzekeraars te overtuigen van de wenselijkheid van een vergoeding voor deze extra diagnostische dienst welke uw behandeling kan versnellen en optimaliseren.
Voor een echografisch onderzoek wordt een fysiotherapie behandeling gefactureerd. Deze wordt, indien u aanvullend verzekerd bent, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden
Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht
Rekeningen van SMC Rijnland worden gestuurd via de firma Bossie
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het de firma Bossie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.