Kwaliteit

Binnen SMC Rijnland zijn alle werkzame therapeuten gekwalificeerd en lid van beroepsvereniging KNGF en/of NVMT en NVFS. Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) en zijn ingeschreven in het registratiesysteem voor Beroepsbeoefenaar in de Individuele zorg (BIG). De therapeuten voldoen hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij – en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.