Sensorische informatieverwerking

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die nodig is om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

We zijn in staat om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en kunnen daardoor de informatie die belangrijk voor ons is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven. Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen (visueel), de oren (auditief), de neus (reuk), de mond (smaak) en de huid (tastzin). Heel belangrijk zijn echter ook onze “verborgen” zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen.

Zintuiglijke informatie wordt verwerkt door ons zenuwstelsel. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is en kunnen we daar adequaat op reageren. Iedereen kent zintuiglijke prikkels die rustig maken, of juist actief, of die er voor zorgen dat wij op essentiële momenten niet in slaap vallen. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeur in het gebruik van zintuiglijke prikkels om de aandacht erbij te houden.

Problemen

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten, waardoor allerlei activiteiten in het dagelijks leven moeizaam verlopen. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeizaam is. Dit uit zich vaak in opstandig of juist teruggetrokken gedrag of een groot verschil in gedrag op school (lief en rustig) en thuis (boos en opstandig).

Problemen in de sensorische Informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze voorkomen naast bv. ADHD, stoornis in het autistisch spectrum of spraak/taal problemen. Het onvermogen van kinderen om soepel te kunnen reageren door problemen in de Sensorische Informatieverwerking is niet door niet willen maar door niet kunnen.

Wat is er aan te doen?

U kunt uw kind met (mogelijke) Sensorische Informatieverwerkingsproblemen bij ons aanmelden voor observatie, onderzoek en behandeling.