Echografie

Bij echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) in het lichaam gestuurd.

Echografiebeelden

Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid. De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door het echografietoestel omgezet in beelden die u op het scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing.

Echografie-onderzoek

Onze fysiotherapeut is speciaal opgeleid om het echografisch beeld te kunnen interpreteren. De beoordeling van het echografisch onderzoek vindt direct tijdens het consult plaats. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst hij of zij u door naar uw huisarts of specialist. Een echo-onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Voordelen van echografie door een fysiotherapeut

  • Echografisch onderzoek is ongevaarlijk, gemakkelijk en pijnloos.
  • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging.
  • Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden gestart.
  • Als het voor uw klachten wenselijk is dat er aanvullend echografisch onderzoek wordt gedaan, scheelt het u wachttijd en rompslomp als u hiervoor direct bij uw fysiotherapeut terecht kunt.
  • De uitkomst van het echografisch onderzoek kan uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste werkdiagnose. Deze werkdiagnose vormt de basis van uw persoonlijk behandelplan.
  • Het onderzoek kan gemakkelijk herhaald worden.
  • De therapeut stelt de diepte en uitgebreidheid van de afwijking vast, om zo de shockwavetherapie optimaal in te stellen.
  • Ook tijdens de behandelserie kan een echografisch onderzoek worden uitgevoerd, om tussentijds de voortgang van het herstel te kunnen evalueren.
  • Indien uw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij u naar aanleiding van de echo gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over echografie door onze fysiotherapeuten of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.