Kwaliteit

De kwaliteit van onze fysiotherapie wordt gewaarborgd door verschillende instanties. Binnen SMC Rijnland zijn alle werkzame therapeuten gekwalificeerd en lid van het onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapie praktijken Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Zij zijn ingeschreven in het registratiesysteem voor Beroepsbeoefenaar in de Individuele zorg (BIG). De therapeuten voldoen hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij – en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Keurmerk Praktijk

Sinds 1 januari 2021 zijn wij een Keurmerk Praktijk. Keurmerk praktijken zijn fysiotherapie praktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van alle procedures in de praktijk zoals klachtenafhandeling en hygiëne. Ook het inzichtelijk maken van het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht en de verbetering van de klachten middels metingen en vragenlijsten horen hierbij. Andere voordelen van SMC Rijnland als  Keurmerk Praktijk zijn de ruime openingstijden, het ruime aanbod aan specialisaties en aandachtsgebieden, de bereikbaarheid en de korte wachttijd. Voor meer informatie over het Keurmerk www.keurmerk.nl.

Keurmerk SMC Rijnland Fysiotherapeuten Leiden Zoetermeer

Dataverzameling

Om de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen inzichtelijk te maken en om te zorgen dat u in de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg wordt voorzien, wordt er gebruik gemaakt van dataverzameling. Met de dataverzameling sluit het Keurmerk aan op bestaande standaarden, waardoor vanuit alle elektronische patiëntendossiers data verzameld kan worden. Deze persoonlijke gegevens zijn nooit herleidbaar naar u al patiënt en worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U geeft eenmalig akkoord op medewerking aan de dataverzameling en draagt zo bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Kijk hier voor meer informatie omtrent dataverzameling.

KwaliteitZorg3* status bij Zorg en Zekerheid

SMC Rijnland heeft ook voor 2019 bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid de KwaliteitZorg3* status verkregen. Deze status is een bewijs voor het voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie.

Netwerken

Wij zijn als SMC Rijnland Fysiotherapeuten aangesloten bij het GEZond Leiden, Wijksamenwerkingsverband Gezond Leiden, Wijksamenwerkingsverband NoordenHaave, Wijksamenwerkingsverband Roodenburg, Sportnetwerk Rijnland, Rijnland Knienetwerk, Rijnlands heup- en knienetwerk, ParkinsonNet, Institute for Vestibular Rehabilitation Therapy en Schoudernetwerk Groene Hart.  Tevens is er een samenwerkingsverband met NOC*NSF olympisch netwerk Zuid-Holland.

 

 

 

 

 

 

 

Rijnland Knienetwerk SMC Rijnland Fysiotherapeuten

Schoudernetwerk SMC Rijnland

 

 

 

NoordenHaave-WSV SMC Rijnland

Parkinsonnet SMC Rijnland

IVRT SMC Rijnland

 

Kwaliteit en Qualiview

Een goede kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw mening is dus belangrijk!

Daarnaast verzamelen we data om te kunnen leren en verbeteren (zie: patiëntinformatie dataverzameling stichting keurmerk fysiotherapie).

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview, vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig anoniem deelnemen aan dit onderzoek.

Hieronder ziet u de uitslag van het onderzoek
SMC Rijnland Certificaat Qualiview 2023

Qualiview SMC Rijnland Fysiotherapeuten

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over de kwaliteit van onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten in onze locatie in Leiden.