Kwaliteit

De kwaliteit van onze fysiotherapie wordt gewaarborgd door verschillende instanties. Binnen SMC Rijnland zijn alle werkzame therapeuten gekwalificeerd en lid van beroepsvereniging KNGF en/of NVMT en NVFS. Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) en zijn ingeschreven in het registratiesysteem voor Beroepsbeoefenaar in de Individuele zorg (BIG). De therapeuten voldoen hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij – en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

HKZ

Wij zijn sinds december 2015 HKZ-gecertificeerd. Dit houdt in dat de praktijk aan alle hoge normen van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet. Er wordt serieus werk gemaakt van de kwaliteit van zorg waarbij wordt voldaan aan de eisen die daaraan worden gesteld door de patiënten, fysiotherapeuten en relevante stakeholders. Intern zijn de zaken goed op orde, de patiënt wordt centraal gesteld en er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

PlusPraktijk

Sinds 1 januari 2019 zijn wij een PlusPaktijk. PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van alle procedures in de praktijk zoals klachtenafhandeling en hygiëne. Ook het inzichtelijk maken van het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht en de verbetering van de klachten middels metingen en vragenlijsten horen hierbij. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de ruime openingstijden, het ruime aanbod aan specialisaties en aandachtsgebieden, de bereikbaarheid en de korte wachttijd.

KwaliteitZorg3* status bij Zorg en Zekerheid

SMC Rijnland heeft ook voor 2019 bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid de KwaliteitZorg3* status verkregen. Deze status is een bewijs voor het voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de fysiotherapie.

Netwerken

Wij zijn als SMC Rijnland Fysiotherapeuten aangesloten bij het CQC netwerk, GEZond Leiden en het Rijnlands heup- en knienetwerk. Tevens is er een samenwerkingsverband met NOC*NSF olympisch netwerk Zuid-Holland.

Kwaliteit en Qualiview

Een goede kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw mening is dus belangrijk!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview, vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig anoniem deelnemen aan dit onderzoek.

Hieronder ziet u de uitslag van het onderzoek:

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over de kwaliteit van onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten in onze locatie in Leiden.