Klachten en aansprakelijkheid

De therapeuten van SMC Rijnland Fysiotherapeuten doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten of voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Klachten

Klachten kunnen uiteenlopen van verbeterpunten tot officiële klachten. Mocht u een klacht of verbeterpunt hebben, probeert u dan eerst dit te bespreken met uw therapeut. Daarnaast kunt u verbeterpunten ook melden via het contactformulier op de website. De praktijk is verplicht uw verbeterpunten vast te leggen en deze ter overweging mee te nemen in de verdere bedrijfsvoering.

Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandeld therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen. Voor officiële klachten neemt SMC Rijnland Fysiotherapeuten deel aan de Klachtenregeling van de beroepsgroep (Keurmerk). Op de website van het Keurmerk vindt u meer informatie over deze en andere klachtenregelingen.


    Aansprakelijkheid

    SMC Rijnland Fysiotherapeuten is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de patiënt in en rond gezondheidscentrum Leiden.

    Maak een afspraak

    Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten in onze locatie in Leiden.