Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan in de wachtruimte of kleedruimtes achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte en/of kleedruimtes
 • De praktijk heeft in de kleedruimtes lockers
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets)
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dit dan s.v.p.
 • Wij streven ernaar u zoveel mogelijk door dezelfde therapeut te laten behandelen. Indien nodig, kunnen de behandelingen worden overgenomen door andere therapeuten. Mocht u hier niet akkoord mee gaan, kunt u dit aangeven bij de therapeut die uw intake afneemt.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • COVID-19: U bent verplicht zich te houden aan de geldende maatregelen. 

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.