Huisregels

 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan in de wachtruimte of kleedruimtes achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte en/of kleedruimtes
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets)
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dit dan s.v.p.
 • Wij streven ernaar u zoveel mogelijk door dezelfde therapeut te laten behandelen. Indien nodig, kunnen de behandelingen worden overgenomen door andere therapeuten. Mocht u hier niet akkoord mee gaan, kunt u dit aangeven bij de therapeut die uw intake afneemt.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.