Diensten

Wij hebben diensten ontwikkeld om met sportmedisch advies en begeleiding sportclubs en topsporters op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Clubadvies

Een van onze diensten is Clubadvies en heeft betrekking op sportmedische samenwerking met sportclubs, sportverenigingen en sportcentra. Clubadvies heeft als doel de gezondheid en sportmedische begeleiding van sporters binnen aangesloten sportclubs, sportverenigingen en sportcentra te optimaliseren en richt zich op educatie, preventie, blessurebegeleiding en -behandeling.

Clubadvies streeft naar een adequaat en voorspoedig herstel van sporters bij een blessure, door middel van korte lijnen met specialisten op medisch gebied. Hierdoor staat clubadvies garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij blessureleed.

Met enkele sportverenigingen in de regio hebben we een hechte band. Daar houden wij korte spreekuren voor beginnende klachten en verzorgen we de fysiotherapeutische begeleiding van de selectieteams. Kijk hier voor de spreekuren bij deze clubs.

Daarnaast zijn wij tijdens sportevenementen zoals Triathlon Leiden, Leiden Marathon, Ladies Run en Geuzenloop Zoetermeer aanwezig om diagnoses te kunnen stellen voor blessures. Tevens kunnen wij op verzoek sportteams testen op blessuregevoeligheid en fitheid.

RC DIOK Leiden SMC Rijnland

 

Geuzenloop Zoetermeer SMC Rijnland

 

Samenwerking

Voor aanvullende expertise werken wij samen met onder andere de podotherapeuten van Voetencentrum Wender en de diëtisten van Diëtistenpraktijk Goldsmith. Bij voetklachten maken wij echo’s en meet de podoloog zooltjes aan. Bij gezond afvallen wordt bij ons gesport en krijgt u advies over voeding van de diëtist. Indien nodig wordt er onderling doorverwezen. Daarnaast maken we deel uit van GEZond Leiden, een samenwerkingsverband van huisartsen, een apotheek, diëtisten en psychologen. Alle specialisten houden praktijk in hetzelfde gebouw waardoor de lijnen kort zijn en directe communicatie mogelijk is. Zodat u naar één plek hoeft te komen voor verschillende zorgdisciplines.
Tevens werken wij samen met diverse sportmasseurs en sportZORGmasseurs uit de regio. Veel van deze masseurs zijn ook aangesloten bij Masseurs Netwerk Nederland.

Second opinion

Heeft u twijfels over uw huidige klachten wat betreft de diagnose en/of behandeling? De master opgeleide fysiotherapeuten van SMC Rijnland hebben ruime ervaring en staan voor u klaar om een second opinion uit te voeren.

Een second opinion is een oordeel van een andere therapeut dan degene die u behandelt. Soms kan het met een frisse blik beoordelen van uw klacht leiden tot nieuwe inzichten. Wij doen uitgebreid onderzoek, eventueel aangevuld met echografie, en stellen een fysiotherapeutische diagnose. Aan de hand hiervan kan er in samenspraak met u en eventueel uw huidige therapeut of arts een plan van aanpak gemaakt worden.

De second opinion zal bij SMC Rijnland alleen worden uitgevoerd door onze fysiotherapeuten die een master hebben gedaan en meer dan 5 jaar werkervaring hebben. Binnen ons team hebben wij een dusdanig nauwe samenwerking dat u snel door een gespecialiseerd therapeut wordt behandeld indien uw klacht hierom vraagt. Een second opinion kan daarom alleen gedaan worden indien u momenteel niet bij SMC Rijnland behandeld wordt. Dat wil zeggen, een andere fysiotherapeut of medisch specialist heeft uw diagnose gesteld, een behandelplan gemaakt en/of behandelingen uitgevoerd. Indien u graag een expert naar uw klachten wilt laten kijken dan bent u bij SMC Rijnland aan het juiste adres voor een second opinion.

Diensten voor topsporters

Hoe verbeter je de kwaliteit van medische begeleiding van topsporters? Door ze te omringen met de beste sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs en andere medische experts. Eind 2007 is het project Gezond aan de Top gestart met als doel de medische begeleiding van topsporters op een hoger plan te brengen.

Coördinator van SMC Rijnland, Jaco de Wolf, is verheugd met de toetreding tot Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). “Steeds meer (top)sporters weten de weg naar ons centrum te vinden. Met goede resultaten voor hen binnen de sport als gevolg. We zien het TMS hiervoor als een erkenning. Het past ook binnen de strategie van het SMC Rijnland voor de toekomst. Door samenwerking zorgen we voor kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding voor atleten voor nu en straks.”

Het Ministerie van VWS heeft hier in samenwerking met net NOC*NSF een subsidie aan verbonden waarmee deze professionaliseringsslag deels financieel wordt ondersteund.

Belangrijke pijlers:

  • Gekwalificeerd medisch personeel,
  • Kennisdeling op medisch vlak,
  • Marktconforme tarieven,
  • Goede begeleiding voor alle Categorie 1 Topsport programma’s.

Sportnetwerk Rijnland

Rijnland Sportnetwerk is in 2022 opgericht om sporters en patiënten in de regio Leiden bij te staan met hoog kwalitatieve sportmedische zorg. Sportartsen van het Alrijne Ziekenhuis, sportfysiotherapeuten van SMC Rijnland Fysiotherapeuten en podotherapeuten van Voetencentrum Wender werken samen om sporters in de regio Leiden te ondersteunen op het gebied van blessurepreventie, diagnostiek blessurebehandeling, advies en training. Ook wil het sportnetwerk een bijdrage leveren aan kennisdeling en sportclubs ondersteunen op sportmedisch vlak.

 

TMS voor bonden

Kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding is een gezamenlijk doel van NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sportgeneeskunde en de Federatie Sportmedische Instellingen.

Jaco de Wolf: “Wij garanderen dat er snelle, goede en adequate zorgafspraken liggen. De topsport stelt specifieke eisen aan de medische begeleiding en daardoor aan de inrichting van medische begeleidingsteams en de organisaties daaromheen. Sportmedische instellingen met een TMS-certificaat staan voor een kwalitatief hoogwaardig begeleidingsteam en gegarandeerde kwaliteit van de geleverde specialistische zorg.”

Bonden en sportclubs hebben de afgelopen 2 jaren al kennisgemaakt met de aangescherpte voorwaarden voor financiering van topsport medische begeleiding zoals het werken met een SCAS gecertificeerde sportmedische instelling die een aanvraag heeft gedaan om Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) te worden. Een TMS is dus een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Daarnaast heeft een TMS met andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van snelle, goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Kortom, een TMS levert een bond of sportclub complete zorg van de beste specialisten!

Sinds 2011 mag SMC Rijnland zich een erkend TMS noemen welke de beste zorg waarborgt voor spelers en atleten.

SMC Academy

Sinds begin 2022 heeft SMC Rijnland een zusje. De SMC Academy!
Deze Academy verzorgt opleidingen en scholingen voor fysiotherapeuten, (sport)masseurs, verzorgers en trainers.
Meer over dit opleidingsinstituut vind je op onze pagina opleidingen.

Logo SMC Academy

 

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over onze diensten of maak een afspraak om onze mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.