Diensten

Wij hebben diensten ontwikkeld om met sportmedisch advies en begeleiding sportclubs en topsporters op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Clubadvies

Een van onze diensten is Clubadvies en heeft betrekking op sportmedische samenwerking met sportclubs, sportverenigingen en sportcentra. Clubadvies heeft als doel de gezondheid en sportmedische begeleiding van sporters binnen aangesloten sportclubs, sportverenigingen en sportcentra te optimaliseren en richt zich op educatie, preventie, blessurebegeleiding en -behandeling.

Clubadvies streeft naar een adequaat en voorspoedig herstel van sporters bij een blessure, door middel van korte lijnen met specialisten op medisch gebied. Hierdoor staat clubadvies garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij blessureleed.

Samenwerking

Voor aanvullende expertise werken wij samen met onder andere de podotherapeuten van Voetencentrum Wender en de diëtisten van Diëtistenpraktijk Goldsmith. Bij voetklachten maken wij echo’s en meet de podoloog zooltjes aan. Bij gezond afvallen wordt bij ons gesport en krijgt u advies over voeding van de diëtist. Indien nodig wordt er onderling doorverwezen. Daarnaast maken we deel uit van GEZond Leiden, een samenwerkingsverband van huisartsen, een apotheek, diëtisten en psychologen. Alle specialisten houden praktijk in hetzelfde gebouw waardoor de lijnen kort zijn en directe communicatie mogelijk is. Zodat u naar één plek hoeft te komen voor verschillende zorgdisciplines.

Diensten voor topsporters

Hoe verbeter je de kwaliteit van medische begeleiding van topsporters? Door ze te omringen met de beste sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs en andere medische experts. Eind 2007 is het project Gezond aan de Top gestart met als doel de medische begeleiding van topsporters op een hoger plan te brengen.

Coördinator van SMC Rijnland, Jaco de Wolf, is verheugd met de toetreding tot Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). “Steeds meer (top)sporters weten de weg naar ons centrum te vinden. Met goede resultaten voor hen binnen de sport als gevolg. We zien het TMS hiervoor als een erkenning. Het past ook binnen de strategie van het SMC Rijnland voor de toekomst. Door samenwerking zorgen we voor kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding voor atleten voor nu en straks.”

Het Ministerie van VWS heeft hier in samenwerking met net NOC*NSF een subsidie aan verbonden waarmee deze professionaliseringsslag deels financieel wordt ondersteund.

Belangrijke pijlers:

  • Gekwalificeerd medisch personeel,
  • Kennisdeling op medisch vlak,
  • Marktconforme tarieven,
  • Goede begeleiding voor alle Categorie 1 Topsport programma’s.

TMS voor bonden

Kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding is een gezamenlijk doel van NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sportgeneeskunde en de Federatie Sportmedische Instellingen.

Jaco de Wolf: “Wij garanderen dat er snelle, goede en adequate zorgafspraken liggen. De topsport stelt specifieke eisen aan de medische begeleiding en daardoor aan de inrichting van medische begeleidingsteams en de organisaties daaromheen. Sportmedische instellingen met een TMS-certificaat staan voor een kwalitatief hoogwaardig begeleidingsteam en gegarandeerde kwaliteit van de geleverde specialistische zorg.”

Bonden en sportclubs hebben de afgelopen 2 jaren al kennisgemaakt met de aangescherpte voorwaarden voor financiering van topsport medische begeleiding zoals het werken met een SCAS gecertificeerde sportmedische instelling die een aanvraag heeft gedaan om Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) te worden. Een TMS is dus een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Daarnaast heeft een TMS met andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van snelle, goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Kortom, een TMS levert een bond of sportclub complete zorg van de beste specialisten!

Sinds 2011 mag SMC Rijnland zich een erkend TMS noemen welke de beste zorg waarborgt voor spelers en atleten.

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over onze diensten of maak een afspraak om onze mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.