Behandeltraject

U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist aanmelden voor een fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling. Het aanmelden kan telefonisch, per email of via de website. Alleen bij chronische aandoeningen of na een operatie is een verwijsbrief van de huisarts/specialist noodzakelijk voor de administratie van de praktijk. Het behandeltraject van onze fysiotherapie verloopt als volgt.

Verwijzing

Wanneer u met een verwijzing komt, betekent dit dat uw arts uw klachten reeds heeft beoordeeld als geschikt voor behandeling. Wanneer u zonder verwijzing komt, wordt er d.m.v. een screening gekeken of u in aanmerking komt voor behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor fysiotherapeutische of manueel therapeutische behandeling, dan wordt u verwezen naar uw huisarts.

Wat neemt u mee naar de praktijk?

  • Verwijzing huisarts/specialist indien van toepassing.
  • Meest recente verzekeringsgegevens (pasje of polisblad).
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Relevante medische informatie (uitslag foto’s, medicijnen, etc.).
  • Tijdens alle behandelingen een handdoek i.v.m. hygiëne.

Behandelingen aan huis

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan is het mogelijk dat u op verwijzing van de arts thuis behandeld wordt.

Eerste behandeling

Bij de eerste afspraak worden uw persoonsgegevens opgenomen en u dient uw verzekeringsgegevens mee te nemen. Daarnaast zijn alle therapeuten verplicht het burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie om gegevens uit te kunnen wisselen met zorgverzekeraars en verwijzers. U wordt daarom gevraagd om bij de eerste behandeling een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Fysiotherapeutisch onderzoek

Daarna volgt er een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en stelt de therapeut u vragen om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Het is daarbij belangrijk dat u goed aangeeft wat u voelt en uitleg vraagt wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw therapeut draagt bij aan uw herstel.

Kracht, coördinatie en stabiliteit

Indien gewenst kunnen tijdens het onderzoek diverse metingen verricht worden. Met behulp van geavanceerde software en apparatuur kunnen kracht, coördinatie en stabiliteit in beeld worden gebracht. Aan de hand hiervan wordt de belastbaarheid bepaald. Tevens wordt met behulp van een aantal vragenlijsten getracht inzicht te krijgen in uw klachtbeleving. Deze metingen en vragenlijsten worden gedurende het behandelproces een aantal keren herhaald om zo uw voortgang te monitoren.

Behandelplan

Op basis van het vooronderzoek kan de therapeut samen met u een behandelplan opstellen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden, spierkracht te vergroten of om een betere houding aan te leren. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de therapeut gebruik maken van massage – en fysiotechnieken. Daarnaast is het geven van voorlichting en preventief advies een belangrijk onderdeel om te leren hoe u voldoende en verantwoord kunt bewegen.

Een behandeling inclusief administratie duurt circa 30 minuten.

Maak een afspraak

Bel 071-341 13 12 voor meer informatie over het behandeltraject van onze fysiotherapie of maak een afspraak met een van onze fysiotherapeuten.