Positieve gezondheid

Je bent als mens niet je klacht, ziekte of aandoening. In de zorg ligt de focus nog te vaak op het probleem van de patiënt en in mindere mate op de mens achter de patiënt. Met de inbreng van positieve gezondheid willen we daar verandering in brengen. De fysiotherapeut neemt de tijd voor het verhaal van de patiënt en verschuift het accent van ziekte en klachten naar de persoon in kwestie en wat voor hen belangrijk is. De patiënt staat bij ons altijd centraal. Daardoor werken we aan veerkracht, zingeving en gezondheid. We hopen dat de patiënt door deze accentverschuivingen in een positieve spiraal van gezondheid en gelukt terecht komt.

Spinnenweb van Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid omvat zes dimensies die zichtbaar zijn in een spinnenwebmodel. Vul een vragenlijst in om erachter te komen wat voor jou belangrijk is.

Positieve Gezondheid SMC Rijnland leefstijltherapie

Samenwerkingsverbanden

De fysiotherapeuten binnen SMC Rijnland werken veel samen met andere gezondheidsprofessionals. Onder andere binnen wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) in de regio. We kijken, samen met de andere zorgverleners en partners binnen de WSV’s, veel breder naar gezondheid en ziekte. Onder de noemer van positieve gezondheid brengen we meerdere peilers onder de aandacht en vragen wat iemand zelf belangrijk vind in zijn of haar leven en hoe ze hun eigen gezondheid zien.

Ook werken we onder andere samen met leefstijlcoaches, life-coaches, beweegcoaches, sportclubs en buurteams.

Leefstijltherapie

Onze leefstijltherapeuten kijken naar het totaalplaatje en helpen en begeleiden je om gedrag te verbeteren, wat kan leiden tot een gezonder leven en het verminderen van klachten en ziekten. Verder kan het verbeteren van je leefstijl zorgen voor beter herstel van lichamelijke klachten, minder medicatiegebruik, minder vaak een bezoek aan de (huis)arts en minder ziekenhuisopnames. De leefstijltherapeuten binnen SMC Rijnland zijn pioniers op het gebied van het implementeren van leefstijl binnen de fysiotherapeutische behandeling en dragen dit middels scholingen en boeken uit naar collega fysiotherapeuten in het hele land (en zijn ook over de grens in België bekend).

Leefstijlboek Alledaags wonderlijk leven

Leefstijltherapeut Jaap Wonders heeft een populairwetenschappelijk leefstijlboek (228 pagina’s) geschreven voor gezondheidsprofessionals, patiënten en iedereen die geen patiënt wil worden. Dit leefstijlboek bevat een rijk kleurenpalet aan kennis, adviezen en positieve boodschappen. Gezond leven gekoppeld aan positieve gezondheid, positieve psychologie, energie, natuur, gezond oud worden, voeding, beweging, slaap, houding, stress en pijn. Lees dit boek als je wilt weten hoe je van het alledaagse leven een wonderlijk leven kunt maken. ‘Alledaags wonderlijk leven‘ is te koop (€24,99) bij al onze locaties en is online te bestellen via de SMC Academy.

Alledaags wonderlijk leven Jaap Wonders
Klik hier om jouw exemplaar te bestellen.