Fysiotherapie

Fysiotherapie is voor mensen van alle leeftijden die als gevolg van een lichamelijke aandoening of beperking, problemen ondervinden tijdens het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. De fysiotherapeut van SMC Rijnland onderzoekt, behandelt, adviseert en begeleidt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij klachten of blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Veel klachten in het houding – en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, stabiliteitsproblemen, ademhalingsproblemen, zwellingen en bewegingsbeperkingen. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten(trauma), het uitoefenen van werkzaamheden, als gevolg van een ongeval, een chronische aandoening of ontstaan zijn door veroudering.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Binnen het SMC Rijnland zijn twee oefenzalen met speciale apparatuur ingericht voor dit doel.

Naast het behandelen van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan de preventie van klachten, het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen wanneer hij/ zij de 4-jarige gelijknamige HBO studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG registratie bezit en de verplichte bij- en nascholingen blijft volgen.